Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
   BELEIDSPLAN:

Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken is gevestigd te Zutphen en heeft ten doel gelden te verwerven en te beheren om deze aan te wenden voor het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van oratoriummuziekuitvoeringen in Zutphen en omstreken.

Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken ondersteunt geoefende zangers, die inwoners van eerdergenoemde regio zijn, op een hoog niveau grote werken uit te voeren. Bovendien biedt de Stichting aan de inwoners van deze regio muziek op een hoog niveau te horen en beleven. 

Er wordt gekozen uit de rijke geschiedenis van de Europese muziek; grote koorwerken met professionele solisten en orkesten. 

Onze inspanningen zijn er op gericht op het werven van donateurs en sponsoren en op het organiseren van acties met als doel het genereren en continueren van opbrengsten.
Tevens zijn onze inspanningen erop gericht hoogwaardige Oratoriumconcerten naar de regio te halen en mede te bekostigen.

Alle jaarlijks gegenereerde inkomsten en het eigen vermogen, komen direct ten gunste aan de hierboven geformuleerde doelen.

De bijdrage aan de door de Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken geformuleerde doelen zal altijd ≥ 90 % van de binnenkomende gelden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken, ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden in welke vorm dan ook.

De direct aantoonbare [bestuurs]kosten worden vergoed. Zolang het eigen vermogen de ruimte geeft, zullen jaarlijks alle binnenkomende gelden ten gunste komen aan de geformuleerde doelen

 

Indien gewenst kan op verzoek een digitale kopie van de statuten van de Stichting Vrienden Toonkunst Zutphen verstrekt worden. Indien u dit wenst, kunt u hier een verzoek voor doen via:   info@stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl