Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken
   

 

 

De Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en omstreken heeft een Culturele ANBI status. 

Ons RSIN- nummer is 816078440

Bron: Belastingdienst

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Er geldt een maximum van 1250 euro per instelling.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen

Schenk- en erfbelasting Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 Giften aan culturele instellingen In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

 Voordeel per tariefschijf (2013) bij een schenking aan een culturele instelling:

·        Tot € 19.645 had u normaal 37% teruggave door de Geefwet 41%

·        Tot € 55.991 had u normaal 42% teruggave door de Geefwet 52%·        Vanaf € 55.991 had u normaal 52% teruggave door de Geefwet 65%

Wettekst: Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt het volgende opgenomen: 1. Het bedrag van giften aan culturele instellingen wordt voor de bepaling van het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen bedrag verhoogd met 25%, doch ten hoogste met € 1250. 2. Het in artikel 6.39, eerste en tweede lid, bedoelde maximum wordt verhoogd met het bedrag van de in het eerste lid bedoelde verhoging.Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

 Zo werkt de multiplier! Stel: u en uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325 (1%). U steunt in 2012 een cultuurfonds in uw woonplaats met een gift van € 300. Verder maakte u nog € 125 over naar een ander goed doel. Het cultuurfonds is een culturele ANBI (of zij deze status hebben, kunt u navragen bij het fonds of nakijken op de site van de Belastingdienst). U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier, dus meetellen als een gift van € 375. Totaal geeft u dus € 375 + € 125 = € 500 op als gift. Van deze gift gaat de drempel van € 325 af. Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 175.

Laat u alles vastleggen bij notariële akte dan heeft u een aftrekpost van € 500.
Bereken met onze cultuurcalculator uw voordeel bij een schenking aan een culturele ANBI >>>